I Sverige har vi ett skolsystem som börjar från att barnet har fyllt 1 år. När barnet fyller 1 år har det rätt