Olika slags vuxenutbildningar i Sverige

 

I Sverige har vi ett skolsystem som börjar från att barnet har fyllt 1 år. När barnet fyller 1 år har det rätt till plats i förskola, en skolform som går under skollagen. Men det är först vid 7 års ålder som skolplikten träder i och då det är obligatoriskt att gå i skolan för barnen. Det året man fyller 7 år börjar man årskurs 1 och grundskolan som är obligatoriskt fortsätter sedan tills att man har gått ut årskurs 9. När man har gått ut grundskolan så väljer de flesta att fortsätta 3 år på gymnasiet, där man får välja ett program med den inriktning man vill läsa.

Efter gymnasiet finns det ett antal olika utbildningar att välja mellan om man vill fortsätta studera. Vill man få en akademisk examen krävs det att man väljer att läsa på högskola eller universitet, där de flesta utbildningarna är 2-5 år. För att komma in på universitetet eller högskolan krävs det att man har godkänd studentexamen från gymnasiet.

Teacher assisting mature student with work in class

För de som inte vill ha en akademisk examen så finns det några olika utbildningar att välja på, till exempel folkhögskola, enstaka kurser på universitet och privata utbildningar. Detta kan gälla områden så som personlig tränare. Det finns också så kallade YH-utbildningar. YH-utbildning står för yrkeshögskoleutbildning och är kortare än en högskoleutbildning. Stor del av utbildningen är praktiskt och förläggs ute i yrkeslivet och många av dessa utbildningar leder direkt till jobb.

Har man av någon anledning inte klarat av eller genomfört grundskolan eller gymnasiet i Sverige och så finns det något som kallas för kommunal vuxenutbildning. Detta är till för att kunna ge kunskaper motsvarande grundskolans och gymnasiets. Den utbildningen ska alltid utgå ifrån individen och man ska alltid prioritera de som har minst utbildning. Denna utbildningsform brukar kallas för Komvux eller enbart för Vux.

Utöver detta finns det även fortbildningar och vidareutbildningar. En fortbildning kan exempelvis en arbetsgivare betala för någon eller några av sina arbetstagare för att höja kompetensen på arbetsplatsen. En fortbildning kan vara alltifrån en halvdag till några veckor.

daynight