Vilka utbildningar är populära i Sverige?

Det har blivit mer och mer viktigt och populärt med en ordentlig utbildning i Sverige idag. Förr var det kanske så att folk kunde gå direkt från grundskolan och få ett jobb men det låter mest som skrönor nu för tiden. Nu räcker det knappt med en gymnasieutbildning utan de flesta går vidare efter gymnasiet och tar en universitetsutbildning. Sverige ligger högre än genomsnittet när det kommer till hur många människor som vidareutbildar sig. Det är runt 44 % som väljer att ta en universitetsutbildning i Sverige. Det gör att vi landar ungefär på en tiondeplats i världen över hur många som läser vidare. Högst i världen är Kanada där hela 59,4 % vidareutbildar sig. Det är en trend i hela västvärlden att fler och fler utbildar sig och att det blir svårare och svårare att hitta ett arbete utan utbildning. Vilka universitetsutbildningar är då de mest populära?

Juridik är otroligt populärt

Det program som absolut flest personer sökte in till 2020 var juristprogrammet i Stockholm. Detta följdes sedan av juristprogrammet i Uppsala. Det går att anta att det till stor del är samma personer då Uppsala och Stockholm som bekant inte ligger så långt ifrån varandra. Juristprogrammet går att hitta även på plats tre och fyra men då i Lund respektive Göteborg. På tredje plats hittar vi läkarprogrammet på Karolinska universitetet. Rent generellt så är det så att på topp 25 finns det väldigt många jurist- och läkarprogram som är väldigt populära. Det är också program som är väldigt svåra att komma in på. Det är både för att det är så många som söker och för att det ställs väldigt höga krav på de som går på linjen. Läkarstudenter behöver ofta åsidosätta stora delar av sina liv för att klara av studierna.

daynight