YH-utbildningar


YH-utbildning står för yrkeshögskoleutbildning och är ett bra val av vuxenutbildning för de som inte vill ha en akademisk examen eller som vill gå en kortare och mer praktiskt utbildning än vad universitet och högskola erbjuder. YH-utbildning svarar emot det verkliga behovet av arbetskraft ute i samhället och drivs i samarbete med arbetslivet. Det finns en stor mängd olika utbildningar och utbudet förändras hela tiden eftersom arbetsmarknaden förändras. Företag och olika organisationer brukar vara knutna till utbildningarna och aktiva när det gäller planering, innehåll och uppdateringar av utbildningar, detta för att studenterna ska kunna matcha behovet på arbetsmarknaden så bra som möjligt efter utbildningen.

Conference Training Planning Learning Coaching Business Concept

Många av lärarna på yrkeshögskolor har sedan tidigare lång erfarenhet från arbetslivet inom den branschen utbildningen berör och det är inte heller ovanligt att lärarna delvis fortfarande arbetar ute hos företagen och kombinerar det med att arbeta på yrkeshögskolan. De flesta YH-utbildningar har mycket praktik under utbildningen, denna kallas för LIA – lärande i arbete, och studenterna får komma ut till en arbetsplats och lära sig i praktiken. Utbildningarna är oftast 1-3 år och LIA kan vara 2-3 terminer av utbildningen.

För att en utbildning ska få kallas YH-utbildning och få statsbidrag till att startas och drivas så måste den ha blivit granskad och godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). MYH kvalitetssäkrar att YH-utbildningarna håller den nivå som de ska göra, att det finns ett faktiskt behov ute på arbetsmarknaden inom den branschen och gör tillsyn av redan existerande utbildningar. Många ansökningar kommer in varje år till MYH från olika företag och utbildare som vill starta YH-utbildningar, men enbart en bråkdel av dessa blir godkända. De utbildningarna som inte blir godkända har inte rätt att kalla sig för YH-utbildningar och kommer inte heller få statsbidrag för att driva utbildningen, men det finns inget som hindrar dem från att starta utbildning ändå och finansiera den till exempel genom avgifter. Därför bör man vara noggrann när man ska välja utbildning och göra egen research innan man bestämmer sig för att lägga ned tid och pengar på en utbildning. YH-utbildningar är CSN berättigade.

daynight