Utvecklande utbildning

All utbildning är inte direkt kopplad till din karriär utan ger istället en mer omfattande och djup kunskap på ett mer allmänt sätt. Självfallet är all utbildning bra men vissa lärdomar handlar mer om att få bra verktyg för att klara sig i livet och sina sociala relationer än om att enbart få ett välbetalt jobb. Med andra ord går de tu hand i hand.

Om du vill utveckla dig vidare som en god ledare, löneförhandlare eller medlare finns det utomordentliga kurser som du kan följa online via E-learning där du får värdefulla kunskaper om hur olika situationer ska tacklas. Du kan också lära dig att bli en skicklig presentatör eller vilka metoder du kan tillämpa om ett svårt samtal med en medarbetare måste genomföras. Så hur kan du överföra dessa kunskaper till livets andra aspekter?

Finn ditt självförtroende

Många människor går omkring och mår dåligt då de inte känner sig varken kapabla eller kunniga. Det här beror ofta på en sned självbild och ett bristande självförtroende och kan leda till rakt motsatta saker som överprestation eller total uppgivenhet. Som en vidare, och mycket allvarlig, konsekvens kan det i sin tur leda till en nedåtgående spiral där du inte tycker att du klarar av någonting. Genom att gå på utvecklande kurser kan du få bukt på dina problem då du får nya idéer och bra verktyg att tillämpa och de kan påverkade både din karriär och ditt privata liv.

Detsamma gäller situationer där du måste ta en konflikt eller en diskussion. Vare sig den sker på arbetsplatsen eller i ett socialt sammanhang är det viktigt att du kan framföra din åsikt på ett bra sätt. Vid politiska debatter kommenterar ofta retorikexperter på hur väl väl eller dåligt de som talat uttryckt sig. Att bli skicklig på att tala kan hjälpa dig på många plan och hänger bland annat på ditt kroppsspråk, ditt röstläge och, naturligtvis, substansen i det du säger.

daynight