Utbildningar till tandläkare

Att bli tandläkare innebär minst lika mycket studier som att bli ”vanlig” läkare, vilket med andra ord betyder fem års heltidsstudier. Man läser då det som kallas Tandläkarprogrammet, som finns på fyra orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I Stockholm är det Karolinska institutet som erbjuder utbildningen, medan det i de övriga städerna är Göteborgs universitet, Malmö högskola respektive Umeå universitet som är de ansvariga lärosätena.

En förutsättning för att ett universitet eller en högskola ska kunna erbjuda en tandläkarutbildning är naturligtvis att det finns en tandläkarklinik på skolan där eleverna kan öva upp sina praktiska färdigheter. Det är också vanligt att studenterna tidigt får komma i kontakt med kliniken och den praktiska aspekten av yrket, för att de redan från början ska vänja sig vid det som de faktiskt kommer att göra varje dag i sitt yrkesliv. Till en början har studenterna inte några patienter, men detta introduceras senare under utbildningen.doctor-563429_960_720

Självklart ingår dock även teoretiska studier i utbildningen, och tandläkarstudenter får bland annat läsa kemi, cellbiologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi och funktionen hos kroppens olika organ. Att vara tandläkare handlar med andra ord om mycket mer än att bara lära sig namnen på alla tänder i munnen, och hur man borrar och slipar. Studenterna läser också in allmänmedicinska grundkunskaper, till exempel patologi och farmakologi.

Som tur är behöver du inte vänta fem år på att någon ska gå färdigt tandläkarprogrammet om du vill hitta en färdigutbildad akut tandläkare som kan hjälpa dig med brådskande tandbesvär. Då kan du helt enkelt gå in på Distriktstandvarden.se, där du hittar en pålitlig tandläkare i Stockholm.

Om man efter sin yrkesexamen vill gå vidare med sina tandläkarstudier, och ytterligare specialisera sig, måste man först få sin legitimation och arbeta som tandläkare i två år. Därefter kan man välja att läsa vidare och till exempel rikta in sig på tandreglering (ortodonti), käkkirurgi, rotbehandlingar (edodonti), tandlossningssjukdomar (parodontologi) eller barntandvård (pedodonti). Det finns självklart också möjligheten att återvända till den akademiska världen, och bli forskare.

daynight