Svenska universitet

Det finns 16 universitet i Sverige, varav 14 är statliga och två är privata (Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm). Av dessa 16 universitet har fyra blivit rankade som bland de 100 bästa universiteten i världen: Karolinska institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Lunds universitet.

Uppsala universitet är inte bara Sveriges utan Nordens äldsta universitet, då det grundades år 1477. Förutom prestigen att rankas som ett av Sveriges bästa universitet kan Uppsala universitet också skryta med att bland sina alumner ha 15 nobelpristagare, 14 statsministrar och fler än 50 ledamöter i Svenska Akademien. Idag har universitetet runt 24 000 studenter på sina nio fakulteter.entrance_hall_of_uppsala_university_main_building

Näst äldst efter Uppsala är Lunds universitet, som grundades år 1666. Lunds universitet har campus i tre olika städer, nämligen Lund, Helsingborg och Malmö, och dessutom en trafikflyghögskola i Ljungbyhed. Universitetet har runt 27 000 heltidsstudenter på sina cirka 300 program och 2 000 fristående kurser.

Om Uppsala och Lund är de äldsta universiteten i Sverige, är Stockholms universitet onekligen det största, med knappt 70 000 studenter. Universitetet har campus på flera platser i Stockholm, bland annat Kista, Kräftriket och Frescati.

Karolinska institutet är å andra sidan ett jämförelsevis mycket litet universitet, med ”endast” drygt 6 000 studenter, men detta beror naturligtvis på att Karolinska universitetet till skillnad från de andra universiteten nämnda ovan bara erbjuder undervisning inom medicin. Universitetet har således endast en fakultet, som är baserad i Solna.

Studenter på svenska universitet har den stora fördelen att deras utbildning är gratis, samtidigt som de har möjlighet att få ekonomiskt bidrag för sina studier, och studielån för att finansiera sitt leverne medan de studerar. Det är en fördel som studenter på många andra platser i världen inte kan räkna med. Trots det är dock den ekonomiska situationen för de flesta svenska universitetsstudenter anstängd. Om du är en av de studenter som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop, och du drabbas av en plötslig, akut utgift, kan ett snabblån vara ett sätt att lösa problemet. Villkoren för lånet är långt ifrån lika fördelaktiga som för ett studielån, men pengarna kommer in på kontot snabbt.

daynight