Så kommer du in på din drömutbildning

Oavsett om du drömmer om att bli läkare, advokat, arkitekt eller något helt annat så finns det med största sannolikhet en utbildning som leder dig dit. Tyvärr är du sällan ensam om drömmen utan det är oftast många som söker samma utbildningar. Detta skapar höga antagningsbetyg på populära utbildningar som juristprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet. Många stirrar sig blint på antagningsbetygen från föregående år och ger upp innan de ens försökt. Om du tillhör en av de som oroar sig för att betygen inte kommer att räcka till bör du läsa vidare. Det finns nämligen många sätt att komma in på drömutbildningen.

Läxhjälp & studiestöd

Oavsett om du fortfarande går på gymnasiet eller om du läser på komvux är det en bra idé att anlita en kunnig privatlärare för att nå dina mål. Målet kan vara att komplettera betyg eller se till att du får ett högt slutbetyg. Vissa ämnen kanske är svårare för dig, men du behöver ändå ett högt betyg för att komma in på utbildningen. En privatlärare som är expert på ett visst ämne kan hjälpa dig att överkomma hinder inom det ämnet. Studybuddy är en organisation med privatlärare som erbjuder läxhjälp och studiestöd för alla studietillfällen. En studybuddy är en äldre elev som kommit en bit längre i sin utbildning. Med andra ord är det en person som nyligen själv tagit kursen vilket gör att denne kan dela med sig av sina erfarenheter och lära ut de färska ämneskunskaperna. Denna metod har visat sig mycket effektiv. Ytterligare en fördel är att elevens behov analyseras och läxhjälpen skräddarsys därefter med konkreta mål och delmål.

Komplettera betyg

Det finns möjlighet att komplettera dina betyg om du har gått ut gymnasiet, men saknar betyg för att komma in på den utbildning du vill. Då gör du en så kallad prövning inom kommunal vuxenutbildning. En prövning innebär att du måste läsa in ämnet på egen hand och därefter göra att prov. Provet kan utgöras av muntliga och skriftliga delar i grupp eller individuellt. Prövningstillfället och formatet beror på skolan. För att ta reda på vad som gäller i din kommun bör du kontakta kommunen eller söka efter den närmaste vuxenutbildningen. Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan göra en prövning, men det krävs ofta mycket disciplin och målmedvetet arbete.

Alternativt urval & Högskoleprovet

Gymnasiebetyget är oftast det som avgör om du kommer in på högskoleutbildningen eller ej. Det är dock många universitet och högskolor som har ett så kallat alternativt urval, vilket är ytterligare en urvalskvot. Denna kvot är för personer som inte har tillräckliga gymnasiebetyg, men som har andra meriter. Exempelvis kan vissa kurser anses meriterande. Även intervjuer och särskilda antagningsprov faller inom denna urvalskvot. Det är viktigt att kolla upp vad som gäller för just din utbildning. Tänk på att samma utbildning, men vid olika lärosäten kan har olika kriterier för det alternativa urvalet. Ytterligare en urvalskvot är som du testa är högskoleprovet. Du kan skriva högskoleprovet två gånger per år och det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan skriva det.

daynight