Fortbildningar och kompetensutveckling


Ibland kan det vara så att en arbetsgivare har precis de arbetstagare som behövs på arbetsplatsen, men ändå behöver viss kompetens utvecklas. Det kan vara så att företaget expanderar sitt område och de anställda behöver utveckla sin kunskap. Eller så kanske man vill att de anställda ska bli utbildade inom de senaste rönen som finns inom branschen. Då är kompetensutveckling eller så kallade fortbildningar något att läsa in sig på. Genom att låta sina anställda eller ledningen gå olika slags utbildningar eller kurser så får de möjlighet att utveckla sin yrkesroll. Kompetensutveckling är nödvändigt för att företag ska kunna fortsätta utvecklas och ha framgång och att låta sina anställda gå på fortbildningar borde varje chef se som en investering.

 

Business Chart Organization Planning Marketing Concept

Har ditt företag fått i uppdrag att driva ett projekt? Ibland kan det vara så att företag ska starta ett nytt projekt och när ett projekt ska drivas så krävs det en projektledare. En projektledare planerar och styr det projekterande arbetet, ser till så att allting följer planen och gör korrigeringar när det behövs. Projektledningen är helt enkelt nödvändigt för att lyckas med ett projekt. Ofta kan det vara så att det redan finns hög kompetens på arbetet kring de ämnen som projektet berör, men det kanske inte finns kunskap inom projektledning. Då finns det möjlighet att låta någon eller några av de anställda gå projektledarutbildning. Detta är ett effektivt sätt att utnyttja den kompetensen som redan finns på företaget. Det kan också kännas tryggt för företag att använda sig av redan anställd personal som man känner och som kan mycket om företaget istället för att anlita ny arbetskraft.

Många fortbildningar kan vara ganska dyra, men i längden blir det oftast mer kostnadseffektivt att kompetensutveckla redan befintlig personal än att behöva anställa ny personal. Rekrytering av personal är kostsamt och speciellt när det är höga krav på en tjänst kan det vara svårt och ta tid att hitta rätt person. De flesta människor gillar även att utvecklas så att låta sina anställda gå på fortbildningar kan vara ett bra sätt att få folk att stanna kvar på arbetsplatsen.

daynight