Ekonomiutbildningar

Är du noggrann och gillar siffror? Då kanske ekonomyrket är något för dig. Ekonomer återfinns inom såväl den privata som den offentliga sektorn. De arbetar på många olika typer av företag och organisationer där arbetsuppgifterna kan variera. Om du vill utbilda dig till ekonom underlättar det om du är analytiskt lagd. Gemensamt för yrkesgruppen är att de i det dagliga arbetet analyserar och utvärderar ekonomiska resultat. Redovisning, budgetarbete marknadsföring och revision är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Ekonomutbildningar ges på många universitet och högskolor runtom i landet. Här kan du läsa mer om olika vägar till yrket.

Ett yrke med vind i seglen

Generellt sett ser arbetsmarknaden för nyutbildade ekonomer ljus ut. Det är en yrkesgrupp som behövs såväl i hög- som lågkonjunktur. Att den svenska ekonomin är stark gör att företagen vågar anställa i högre utsträckning. Vill du utbilda dig till ekonom? Ekonomprogrammet är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. För den som vill går det att fördjupa kunskaperna ytterligare ett år och avlägga en magisterexamen eller att läsa två år till för att uppnå en masterexamen. Många ekonomer har även gått det fyra år långa civilekonomprogrammet. Efter en inledande grundutbildning väljer studenterna att fördjupa sig inom företags- eller nationalekonomi. Det svenska högskolesystemet ger dig även fria tyglar att själv välja kurser och sätta ihop en examen genom att läsa de ämnen som intresserar dig.

Att påbörja en karriär som ekonom

Det finns undersökningar som visar att nio av tio högskoleutbildade ekonomer har fått ett jobb inom sex månader efter examen. Långt ifrån alla ekonomer arbetar dock med det som de utbildat sig till. Bemanningsföretag Stockholm ger en bra möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Den som arbetar för den här typen av företag kan få möjlighet att arbeta med kortare uppdrag inom många olika typer av organisationer. Det ger värdefulla erfarenheter för den fortsatta karriären. Andra kanske väljer kanske att arbeta med längre uppdrag för att slutligen få en fast anställning. Inom den privata sektorn arbetar ekonomer ofta med företagstjänster och finansiell verksamhet. Inom den offentliga sektorn är skatteförvaltning en vanlig syssla. Hur en ekonoms karriär ser ut är naturligtvis individuellt, många strävar efter att uppnå ledningsansvar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight