De mest populära utbildningarna

Varje termin söker sig tusentals hoppfulla och förväntansfulla blivande studenter till någon av landets högskoleutbildningar. Med möjlighet att studera både på campus och på distans har antalet ansökningar vuxit stadigt för varje år som gått och slutresultatet brukar ligga runt 220,000 ansökningar per termin. Det finns ett stort utbud av såväl program som kurser att välja mellan och högskolorna och universiteten är väl utspridda över vårt avlånga land. År efter år är det ändå i princip samma utbildningar som hamnar högst på topplistan över de mest sökta. Listan har alltså inte förändrats särskilt mycket under 2000-talet, trots nytillkomna kurser så som Harry Potter-kunskap och Astrid Lindgrens författarskap på Linnéuniversitetet samt Bergman och Guds skugga på Uppsala universitet. Nedan finner du en förteckning över de allra mest populära programmen som varje termin får mellan 3000 och 4000 ansökningar. Du kan även se vilka företag svenskarna helst arbetar för och se om de två listorna samspelar med varandra!

Storstadsuniversitet lockar med klassiska utbildningar

De universitet som är allra mest populärt att söka är storstadsuniversiteten. Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborgs universitet ligger ständigt på topplistan, liksom Karolinska institutet och det något mindre Linköpings universitet. De klassiska drömyrkena advokat och läkare, som säkerligen många barn har angivit som svar när de har fått frågan om vad de drömmer om att bli när de blir stora, dominerar på topplistan. Juristprogrammet och läkarlinjen på flera universitet ligger i toppen år efter år. Unga svenskar tycks alltså ha ett starkt rättspatos men också en önskan om att hjälpa sina medmänniskor. På topplistan över de mest populära utbildningarna återfinns nämligen, förutom läkare, även socionom och psykolog, också de på flera olika lärosäten. Den sista utbildningskategorin som återfinns bland de allra mest sökta programmen är ekonomiprogram av olika slag. Om man vill dra en slutsats av denna lista kan man alltså säga att ungdomar i dag främst söker sig till topputbildningar, som har höga intagningspoäng och också ställer höga krav på studenterna när de sedermera kommer ut i arbetslivet. I arbetslivet finns det sedan en viss diskrepans mellan bolagen de flesta vill arbeta för och utbildningarna som är mest populära.

Högskoleprovet kan leda dig till drömjobbet

De företag som svenskarna allra helst vill arbeta för är nämligen i helt andra genrer än de mest sökta utbildningarna. På topplistan återfinns tekniska och innovativa företag så som Google, Tesla, Spotify, Apple och Microsoft samt spelutvecklaren Dice. På sjunde plats ligger IKEA, som följs av BCG, McKinsey & Co och Volvo. Inte de typiska företagen som anställer läkare, socionomer eller psykologer, alltså. Jurister och ekonomer lär de behöva, men inte till sin kärnverksamhet, som väl är den som har säkrat dem en plats på listan över de mest populära arbetsgivarna. Det tycks alltså som om det är civilingenjörerna och programmerarna som styr över listan på populära företag. Oavsett om man drömmer om att bli civilingenjör eller jurist krävs det hårt jobb och många gånger ett bra resultat på högskoleprovet för att komma in på utbildningarna. läs mer om vad som krävs och hur du kan nå ett fantastiskt resultat på provet och ta nästa steg mot att landa din drömtjänst, oaktat om den är på Google eller på Vinge!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight